Долбоор тууралуу

“Ачык Жогорку Кенеш” ресурсу “Интернет саясаты боюнча Элдик демилге” Коомдук фонду тарабынан USAID эл аралык уюмунун көмөгү астында иштелип чыкты. Автоматташтырылган онлайн-тиркеме КР Жогорку Кеңешинин сайтында –жарыяланган контентти анализдейт. Долбоорду ишке ашыруу Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана фракциялардын ишмердүүлүгүнүн айкындуулугун жана отчеттуулугун камсыздоого багытталган. Автоматташтырылган системанын жардамы менен пленардык жыйындарга катышпаган депутаттарды, кворумдун камсыздалышын, депутаттар жана фракциялар мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн канчалык деңгээлде жүргүзүп жаткандыгы тууралуу маалыматтарды көрсө болот. Мында ар бир депутат тиги же бул мыйзам долбооруна добуш берүүсү боюнча да маалымат бар. Тиркеменин негизги максаттары бул, Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана фракцияларынын ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды интернет аркылуу алууга мүмкүнчүлүк түзүү жана маалыматтарды ыңгайлуу жана түшүнүктүү формада(инфографика) берүү. Онлайн-тиркеменин алкагында атоматташтыруу объектиси болуп мыйзам долбоорлоруна депутаттардын добуш берүүсү боюнча протоколдор, демилгеленген мыйзам долбоорлору боюнча статистика эсептелет. Мониторинг жана маалымат чогултуу Жогорку Кеңештин сайты kenesh.kg аркылуу жүргүзүлөт.