Онугуу-Прогресс

23.4
Демилге
депутатка
15.4
Келген жок
депутатка
10
Депутат

Фракция демилгелеринин статистикасы

Фракциянын ишке чыкпай коюсунун статистикасы

Фракциянын курамы

Аты
Статистика
Аты жана статистикасы
1 Демилге
0 Келген жок
71 Демилге
8 Келген жок
71 Демилге
28 Келген жок
6 Демилге
48 Келген жок
8 Демилге
12 Келген жок
24 Демилге
6 Келген жок
20 Демилге
6 Келген жок
0 Демилге
0 Келген жок
17 Демилге
37 Келген жок
16 Демилге
9 Келген жок
71 Демилге
8 Келген жок
71 Демилге
28 Келген жок
24 Демилге
6 Келген жок
20 Демилге
6 Келген жок
17 Демилге
37 Келген жок
16 Демилге
9 Келген жок
8 Демилге
12 Келген жок
6 Демилге
48 Келген жок
1 Демилге
0 Келген жок
0 Демилге
0 Келген жок
6 Демилге
48 Келген жок
17 Демилге
37 Келген жок
71 Демилге
28 Келген жок
8 Демилге
12 Келген жок
16 Демилге
9 Келген жок
71 Демилге
8 Келген жок
24 Демилге
6 Келген жок
20 Демилге
6 Келген жок
1 Демилге
0 Келген жок
0 Демилге
0 Келген жок

Демилгелер

«Манас жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-10120/20
Күнү: 15.06.2020
«Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
law.types.4
Каттоо номери : Номери: 6-9135/20
Күнү: 04.06.2020
«Баалоо ишмердиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-7576/20
Күнү: 13.05.2020
«Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-21178/19
Күнү: 11.10.2019
«Саясий партиялар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-18185/19
Күнү: 03.09.2019
«Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-12058/19
Күнү: 27.05.2019
«Курултайлар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-23942/17
Күнү: 06.12.2017
«Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-8084/17
Күнү: 11.04.2017
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-17074/16
Күнү: 22.06.2016
«Жеке менчиктин кол тийбестиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-16633/16
Күнү: 20.06.2016
«Жеке менчикке кол тийбестик жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-15196/16
Күнү: 08.06.2016
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-10657/16
Күнү: 21.04.2016
«Электр энергетикасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-9855/16
Күнү: 13.04.2016
Автомобиль транспорту жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 16633
Күнү: 21.06.2012
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 10316
Күнү: 17.05.2011
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 8338
Күнү: 22.04.2011
Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин ишке киргизүү жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №12180
Күнү: 22.09.2009
Кыргыз Республикасынын турак-жай кодекси
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №12180
Күнү: 22.09.2009