Тотонов Нурбек Темирбекович

Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети
0
Жыйынга келген жок
254
Добуш
16
Демилге

Баруу статистикасы

12
Келди
0
Жок болду
20
Келди
0
Жок болду

Таржымал

Туулган жылы: 18.08.1977-жыл. Туулган жери: Жалалабад обл., Токтогул рай.,Жаңы – Жолайылы Улуту: Кыргыз Билими:Жогорку Адистиги:Экономист, Юрист, Дин таануучу Тилбилүүсү:кыргызча, орусча Үй – бүлөөлүкабалы:Үй –бүлөөлүү, 3 уул, 1 кыз Билими: Жогорку 1999-2004-ж.ж.-К.КарасаеватындагыБишкек гуманитардыкуниверситети Факультет:Дүйнөлүк экономика Адистиги: Экономист 1999-2004-ж.ж.- Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Факультет: Юриспруденция Адистиги: Юрист 2013-2015-ж.ж. – И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Факультет: Теология Адистиги: Дин таануучу Эмгекжолу (иш тажрыйбасы): 2009-2011-ж.ж.-ОсОО «АсманТирек». Кызматы: Башкы Директор; 2011-2012-ж.ж.-ОсОО Жалалабадэлектронун» ревизиялыккомиссиясынынмүчөсү; 2012-2014-ж.ж.- «Токтогул районунунжана Кара – КөлшаарынынЖазы–Кечүүайылынынатайын фонду» Кызматы: мамлекеттикиш-кананын Директору; 2014-ж. – «Кетмен – ТөбөКөк – Бөрүфедерациясы» КФ Президенти; 2014-ж.-Бишкек шаарынын Оор атлетика ФедерациясынынПрезиденти. 2018 ж.– КыргызРеспубликасынынЖогоркуКеңешининVI –чакырылышындагы депутаты.

Депутаттын демилгелери

Кийинкисин көрсөтүү