3-окуу ж.б.
Мыйзам долбоору

«Ысык-Көл» биосфера аймагында суу чыгаруу (агымдалоо) жана тазалоо курулмалары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору

Каттоо номери : 6-8107/19
Күнү: 09.04.2019

Мыйзам долбоорунун баскычтары

Каттоо
Катталган 09-04-2019
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 10-04-2019 Комитет(тер)де каралган 21-10-2019
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 30-10-2019 Күн тартибинен алынып салынды 30-10-2019
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 20-02-2020 Биринчи окууда кабыл алынган 20-02-2020
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 20-02-2020 Комитет(тер)де каралган 08-06-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 11-06-2020 Экинчи окууда кабыл алынган 11-06-2020
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 11-06-2020 Комитет(тер)де каралган 22-06-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 24-06-2020 Үчүнчү окууда кабыл алынган 24-06-2020
Мыйзам долбоору боюнча кеңири маалымат менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтында таанышсаңыздар болот
Сайтка өтүү