Жаңы
Мыйзам долбоору

«2002-жылдын 21-февралында Министрлер Комитети тарабынан кабыл алынган Res (2002) 3 резолюциясы менен кабыл алынган Укук аркылуу демократия үчүн европалык комиссиянын (Венеция комиссиясы) уставына Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу

Каттоо номери : 6-17976/13
Күнү: 09.07.2013

Мыйзам долбоорунун баскычтары

Каттоо
Катталган 09-07-2013
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 10-07-2013 Комитет(тер)де каралган 10-02-2014
Мыйзам долбоору боюнча кеңири маалымат менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтында таанышсаңыздар болот
Сайтка өтүү