Кабыл алынды
Мыйзам долбоору

Ош шаарынын макамы жөнүндө

Каттоо номери : 6946
Күнү: 20.03.2012

Мыйзам долбоорунун баскычтары

Каттоо
Катталган 20-03-2012
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 21-03-2012 Комитет(тер)де каралган 12-06-2012
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 15-11-2012 Комитеттин кароосуна жиберилди 15-11-2012
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 16-11-2012 Комитет(тер)де каралган 15-01-2013
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 31-01-2013 Биринчи окууда кабыл алынган 31-01-2013
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 01-02-2013 Комитет(тер)де каралган 16-05-2013
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 17-05-2013 Комитет(тер)де каралган 11-06-2013
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 12-06-2013 Комитеттин кароосуна жиберилди 12-06-2013
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 13-06-2013 Комитет(тер)де каралган 24-06-2013
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 27-06-2013 Кабыл алынган 27-06-2013
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү
Жөнөтүлгөн 11-07-2013 Каршы пикирлер менен кайтарылган 07-08-2013
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 08-08-2013 Комитет(тер)де каралган 03-09-2013
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 05-09-2013 Макулдашуу тобу түзүлдү 05-09-2013
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 06-09-2013 Комитет(тер)де каралган 01-10-2013
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 31-10-2013 Кабыл алынган 31-10-2013
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү
Жөнөтүлгөн 13-11-2013 Кол коюлган 12-12-2013
Мыйзам долбоору боюнча кеңири маалымат менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтында таанышсаңыздар болот
Сайтка өтүү