3-окуу ж.б.
Мыйзам долбоору

«Кыргыз Республикасында грек жаӊгагын культивациялоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору

Каттоо номери : 6-21671/19
Күнү: 17.10.2019

Мыйзам долбоорунун баскычтары

Каттоо
Катталган 17-10-2019
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 18-10-2019 Комитет(тер)де каралган 03-02-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 26-02-2020 Биринчи окууда кабыл алынган 26-02-2020
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 26-02-2020 Комитет(тер)де каралган 01-06-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 03-06-2020 Экинчи окууда кабыл алынган 03-06-2020
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 03-06-2020 Комитет(тер)де каралган 08-06-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 17-06-2020 Үчүнчү окууда кабыл алынган 17-06-2020
Мыйзам долбоору боюнча кеңири маалымат менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтында таанышсаңыздар болот
Сайтка өтүү