Кабыл алынды
Мыйзам долбоору

«Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген жактарды коргоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору

Каттоо номери : 6-7728/16
Күнү: 22.03.2016

Мыйзам долбоорунун баскычтары

Каттоо
Катталган 22-03-2016
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 23-03-2016 Комитет(тер)де каралган 19-04-2016
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 19-05-2016 Биринчи окууда кабыл алынган 25-05-2016
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 25-05-2016 Комитет(тер)де каралган 13-09-2016
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 21-09-2016 Экинчи окууда кабыл алынган 22-09-2016
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 22-09-2016 Комитет(тер)де каралган 08-11-2016
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 16-11-2016 Үчүнчү окууда кабыл алынган 16-11-2016
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү
Жөнөтүлгөн 29-11-2016 Каршы пикирлер менен кайтарылган 29-12-2016
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 30-12-2016 Комитет(тер)де каралган 31-01-2017
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 08-02-2017 Макулдашуу тобу түзүлдү 08-02-2017
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 08-02-2017 Комитет(тер)де каралган 24-04-2018
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 26-04-2018 Макулдашуу тобуна өзгөртүү киргизилди 26-04-2018
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 26-04-2018 Комитет(тер)де каралган 16-10-2018
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 17-10-2018 Макулдашуу тобуна өзгөртүү киргизилди 17-10-2018
Комитетте (комитеттерде) кароо
Жөнөтүлгөн 17-10-2018 Комитет(тер)де каралган 11-12-2018
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо
Күн тартибине киргизилди 19-12-2018 Макулдашылган редакцияда кабыл алынды 20-12-2018
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү
Жөнөтүлгөн 31-12-2018 Кол коюлган 28-01-2019
Мыйзам долбоору боюнча кеңири маалымат менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтында таанышсаңыздар болот
Сайтка өтүү