СДПК

24.4
Демилге
депутатка
9.9
Жыйынга келген жок
депутатка
37
Депутат

Фракция демилгелеген мыйзам долбоорлору боюнча статистика

Фракциянын ишке келбеген депутаттары боюнча статистика

Фракциянын курамы

Аты
Статистика
Аты жана статистикасы
6 Демилге
25 Жыйынга келген жок
42 Демилге
22 Жыйынга келген жок
54 Демилге
18 Жыйынга келген жок
33 Демилге
6 Жыйынга келген жок
6 Демилге
11 Жыйынга келген жок
15 Демилге
18 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
95 Демилге
24 Жыйынга келген жок
18 Демилге
7 Жыйынга келген жок
4 Демилге
5 Жыйынга келген жок
33 Демилге
8 Жыйынга келген жок
34 Демилге
6 Жыйынга келген жок
2 Демилге
0 Жыйынга келген жок
17 Демилге
14 Жыйынга келген жок
25 Демилге
5 Жыйынга келген жок
13 Демилге
3 Жыйынга келген жок
27 Демилге
9 Жыйынга келген жок
26 Демилге
5 Жыйынга келген жок
36 Демилге
29 Жыйынга келген жок
11 Демилге
8 Жыйынга келген жок
11 Демилге
11 Жыйынга келген жок
9 Демилге
22 Жыйынга келген жок
22 Демилге
6 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
22 Демилге
5 Жыйынга келген жок
13 Демилге
10 Жыйынга келген жок
22 Демилге
21 Жыйынга келген жок
60 Демилге
30 Жыйынга келген жок
40 Демилге
8 Жыйынга келген жок
23 Демилге
4 Жыйынга келген жок
31 Демилге
7 Жыйынга келген жок
51 Демилге
5 Жыйынга келген жок
32 Демилге
0 Жыйынга келген жок
30 Демилге
5 Жыйынга келген жок
33 Демилге
4 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
8 Демилге
5 Жыйынга келген жок
95 Демилге
24 Жыйынга келген жок
60 Демилге
30 Жыйынга келген жок
54 Демилге
18 Жыйынга келген жок
51 Демилге
5 Жыйынга келген жок
42 Демилге
22 Жыйынга келген жок
40 Демилге
8 Жыйынга келген жок
36 Демилге
29 Жыйынга келген жок
34 Демилге
6 Жыйынга келген жок
33 Демилге
6 Жыйынга келген жок
33 Демилге
8 Жыйынга келген жок
33 Демилге
4 Жыйынга келген жок
32 Демилге
0 Жыйынга келген жок
31 Демилге
7 Жыйынга келген жок
30 Демилге
5 Жыйынга келген жок
27 Демилге
9 Жыйынга келген жок
26 Демилге
5 Жыйынга келген жок
25 Демилге
5 Жыйынга келген жок
23 Демилге
4 Жыйынга келген жок
22 Демилге
6 Жыйынга келген жок
22 Демилге
5 Жыйынга келген жок
22 Демилге
21 Жыйынга келген жок
18 Демилге
7 Жыйынга келген жок
17 Демилге
14 Жыйынга келген жок
15 Демилге
18 Жыйынга келген жок
13 Демилге
3 Жыйынга келген жок
13 Демилге
10 Жыйынга келген жок
11 Демилге
8 Жыйынга келген жок
11 Демилге
11 Жыйынга келген жок
9 Демилге
22 Жыйынга келген жок
8 Демилге
5 Жыйынга келген жок
6 Демилге
25 Жыйынга келген жок
6 Демилге
11 Жыйынга келген жок
4 Демилге
5 Жыйынга келген жок
2 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
60 Демилге
30 Жыйынга келген жок
36 Демилге
29 Жыйынга келген жок
6 Демилге
25 Жыйынга келген жок
95 Демилге
24 Жыйынга келген жок
42 Демилге
22 Жыйынга келген жок
9 Демилге
22 Жыйынга келген жок
22 Демилге
21 Жыйынга келген жок
54 Демилге
18 Жыйынга келген жок
15 Демилге
18 Жыйынга келген жок
17 Демилге
14 Жыйынга келген жок
6 Демилге
11 Жыйынга келген жок
11 Демилге
11 Жыйынга келген жок
13 Демилге
10 Жыйынга келген жок
27 Демилге
9 Жыйынга келген жок
33 Демилге
8 Жыйынга келген жок
11 Демилге
8 Жыйынга келген жок
40 Демилге
8 Жыйынга келген жок
18 Демилге
7 Жыйынга келген жок
31 Демилге
7 Жыйынга келген жок
33 Демилге
6 Жыйынга келген жок
34 Демилге
6 Жыйынга келген жок
22 Демилге
6 Жыйынга келген жок
4 Демилге
5 Жыйынга келген жок
25 Демилге
5 Жыйынга келген жок
26 Демилге
5 Жыйынга келген жок
22 Демилге
5 Жыйынга келген жок
51 Демилге
5 Жыйынга келген жок
30 Демилге
5 Жыйынга келген жок
8 Демилге
5 Жыйынга келген жок
23 Демилге
4 Жыйынга келген жок
33 Демилге
4 Жыйынга келген жок
13 Демилге
3 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
2 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
32 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок

Демилгелер

«Манас жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-10120/20
Күнү: 15.06.2020
«Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
law.types.4
Каттоо номери : Номери: 6-9135/20
Күнү: 04.06.2020
«Жаштар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-25933/19
Күнү: 06.12.2019
«Балдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын кодекси
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-25792/19
Күнү: 05.12.2019
«Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-21178/19
Күнү: 11.10.2019
«Саясий партиялар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-18185/19
Күнү: 03.09.2019
«Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-12058/19
Күнү: 27.05.2019
«Жеке медициналык ишмердүүлүк жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-2434/19
Күнү: 05.02.2019
«Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-22461/18
Күнү: 16.11.2018
«Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-15028/18
Күнү: 12.07.2018
«Курултайлар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-23942/17
Күнү: 06.12.2017
«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-11612/17
Күнү: 25.05.2017
«Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-9620/17
Күнү: 27.04.2017
«Электрондук кол тамга жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-9617/17
Күнү: 27.04.2017
«Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-8084/17
Күнү: 11.04.2017
«Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-7941/17
Күнү: 10.04.2017
«Эл аралык өзгөчө жардам жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-28354/16
Күнү: 28.11.2016
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-17074/16
Күнү: 22.06.2016
«Жер казынасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-17014/16
Күнү: 22.06.2016
«Жеке менчиктин кол тийбестиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-16633/16
Күнү: 20.06.2016
«Кыргыз Республикасында аңчылыкка тыюу салуу жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-13290/16
Күнү: 23.05.2016
«Сот сакчылары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-13067/16
Күнү: 19.05.2016
«Медиация жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-11067/16
Күнү: 26.04.2016
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-10657/16
Күнү: 21.04.2016
«Электр энергетикасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-9855/16
Күнү: 13.04.2016
25-мартты Парламентаризм күнү деп белгилөө жөнүндө
law.types.4
Каттоо номери : Номери: 6-14324/15
Күнү: 26.05.2015
Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине толуктоону киргизүү жөнүндө
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-6016/14
Күнү: 06.03.2014
Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-29979
Күнү: 19.12.2012
Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-22271
Күнү: 24.09.2012
Автомобиль транспорту жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 16633
Күнү: 21.06.2012
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (КР Эмгек кодексине, «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын бажы органдарында кызмат өтөө жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин катардагы жана жетекчи курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө», «Муниципалдык кызмат жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Cаясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралу» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына)
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 14546
Күнү: 06.06.2012
Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 14474
Күнү: 05.06.2012
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 3195
Күнү: 10.02.2012
KG сериясындагы мамлекеттик каттоодогу номердик белгилер жөнүндө
law.types.4
Каттоо номери : Номери: №24588
Күнү: 03.11.2011
Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 23986
Күнү: 27.10.2011
Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө Кодекси
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 23425
Күнү: 21.10.2011
Коомдук тамактануу жайларынын иштөө сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 21224
Күнү: 30.09.2011
Кыргыз Республикасындагы мамлекеттештирилген объекттер жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №12034
Күнү: 02.06.2011
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 11572
Күнү: 30.05.2011
Коомдук тартипти камсыз кылууга жарандардын катышуусу жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №11087
Күнү: 24.05.2011
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 8338
Күнү: 22.04.2011
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 7006
Күнү: 12.04.2011
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №9129
Күнү: 23.06.2009
Балдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексине өзгөртүү киргизүү тууралу
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 1599
Күнү: 06.02.2009