Республика - Ата Журт

23.3
Демилге
депутатка
9.7
Жыйынга келген жок
депутатка
27
Депутат

Фракция демилгелеген мыйзам долбоорлору боюнча статистика

Фракциянын ишке келбеген депутаттары боюнча статистика

Фракциянын курамы

Аты
Статистика
Аты жана статистикасы
28 Демилге
12 Жыйынга келген жок
32 Демилге
0 Жыйынга келген жок
46 Демилге
5 Жыйынга келген жок
24 Демилге
9 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
24 Демилге
35 Жыйынга келген жок
14 Демилге
2 Жыйынга келген жок
80 Демилге
18 Жыйынга келген жок
15 Демилге
6 Жыйынга келген жок
8 Демилге
20 Жыйынга келген жок
33 Демилге
12 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
14 Демилге
5 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
24 Демилге
19 Жыйынга келген жок
42 Демилге
14 Жыйынга келген жок
22 Демилге
6 Жыйынга келген жок
25 Демилге
22 Жыйынга келген жок
23 Демилге
24 Жыйынга келген жок
41 Демилге
8 Жыйынга келген жок
16 Демилге
0 Жыйынга келген жок
40 Демилге
4 Жыйынга келген жок
35 Демилге
26 Жыйынга келген жок
40 Демилге
9 Жыйынга келген жок
4 Демилге
5 Жыйынга келген жок
80 Демилге
18 Жыйынга келген жок
46 Демилге
5 Жыйынга келген жок
42 Демилге
14 Жыйынга келген жок
41 Демилге
8 Жыйынга келген жок
40 Демилге
4 Жыйынга келген жок
40 Демилге
9 Жыйынга келген жок
35 Демилге
26 Жыйынга келген жок
33 Демилге
12 Жыйынга келген жок
32 Демилге
0 Жыйынга келген жок
28 Демилге
12 Жыйынга келген жок
25 Демилге
22 Жыйынга келген жок
24 Демилге
9 Жыйынга келген жок
24 Демилге
35 Жыйынга келген жок
24 Демилге
19 Жыйынга келген жок
23 Демилге
24 Жыйынга келген жок
22 Демилге
6 Жыйынга келген жок
16 Демилге
0 Жыйынга келген жок
15 Демилге
6 Жыйынга келген жок
14 Демилге
2 Жыйынга келген жок
14 Демилге
5 Жыйынга келген жок
8 Демилге
20 Жыйынга келген жок
4 Демилге
5 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
24 Демилге
35 Жыйынга келген жок
35 Демилге
26 Жыйынга келген жок
23 Демилге
24 Жыйынга келген жок
25 Демилге
22 Жыйынга келген жок
8 Демилге
20 Жыйынга келген жок
24 Демилге
19 Жыйынга келген жок
80 Демилге
18 Жыйынга келген жок
42 Демилге
14 Жыйынга келген жок
28 Демилге
12 Жыйынга келген жок
33 Демилге
12 Жыйынга келген жок
24 Демилге
9 Жыйынга келген жок
40 Демилге
9 Жыйынга келген жок
41 Демилге
8 Жыйынга келген жок
15 Демилге
6 Жыйынга келген жок
22 Демилге
6 Жыйынга келген жок
46 Демилге
5 Жыйынга келген жок
14 Демилге
5 Жыйынга келген жок
4 Демилге
5 Жыйынга келген жок
40 Демилге
4 Жыйынга келген жок
14 Демилге
2 Жыйынга келген жок
32 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
16 Демилге
0 Жыйынга келген жок

Демилгелер

«Манас жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-10120/20
Күнү: 15.06.2020
«Баалоо ишмердиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-7576/20
Күнү: 13.05.2020
«Балдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын кодекси
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-25792/19
Күнү: 05.12.2019
«Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-21178/19
Күнү: 11.10.2019
«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
3-окуу ж.б.
Каттоо номери : Номери: 6-19509/19
Күнү: 20.09.2019
«Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-12058/19
Күнү: 27.05.2019
«Жеке медициналык ишмердүүлүк жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-2434/19
Күнү: 05.02.2019
«Жарандык абал актылары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-619/19
Күнү: 16.01.2019
«Курултайлар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-23942/17
Күнү: 06.12.2017
«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-11612/17
Күнү: 25.05.2017
«Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-9620/17
Күнү: 27.04.2017
«Электрондук кол тамга жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-9617/17
Күнү: 27.04.2017
«Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-8084/17
Күнү: 11.04.2017
«Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-7941/17
Күнү: 10.04.2017
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-17074/16
Күнү: 22.06.2016
«Жеке менчиктин кол тийбестиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-16633/16
Күнү: 20.06.2016
«Жеке менчикке кол тийбестик жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-15196/16
Күнү: 08.06.2016
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-10657/16
Күнү: 21.04.2016
«Мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-9604/16
Күнү: 12.04.2016
Кыргыз Республикасынын Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 10103
Күнү: 23.04.2012
Реквизициялар жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №14510
Күнү: 24.06.2011
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №11167
Күнү: 25.05.2011