Кыргызстан

10.4
Демилге
депутатка
8.6
Жыйынга келген жок
депутатка
18
Депутат

Фракция демилгелеген мыйзам долбоорлору боюнча статистика

Фракциянын ишке келбеген депутаттары боюнча статистика

Фракциянын курамы

Аты
Статистика
Аты жана статистикасы
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
39 Демилге
10 Жыйынга келген жок
35 Демилге
19 Жыйынга келген жок
6 Демилге
2 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
4 Демилге
0 Жыйынга келген жок
20 Демилге
26 Жыйынга келген жок
8 Демилге
61 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
14 Демилге
12 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
7 Демилге
6 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
29 Демилге
7 Жыйынга келген жок
26 Демилге
11 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
39 Демилге
10 Жыйынга келген жок
35 Демилге
19 Жыйынга келген жок
29 Демилге
7 Жыйынга келген жок
26 Демилге
11 Жыйынга келген жок
20 Демилге
26 Жыйынга келген жок
14 Демилге
12 Жыйынга келген жок
8 Демилге
61 Жыйынга келген жок
7 Демилге
6 Жыйынга келген жок
6 Демилге
2 Жыйынга келген жок
4 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
8 Демилге
61 Жыйынга келген жок
20 Демилге
26 Жыйынга келген жок
35 Демилге
19 Жыйынга келген жок
14 Демилге
12 Жыйынга келген жок
26 Демилге
11 Жыйынга келген жок
39 Демилге
10 Жыйынга келген жок
29 Демилге
7 Жыйынга келген жок
7 Демилге
6 Жыйынга келген жок
6 Демилге
2 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
4 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок

Демилгелер

«Манас жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-10120/20
Күнү: 15.06.2020
«Баалоо ишмердиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-7576/20
Күнү: 13.05.2020
«Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-21178/19
Күнү: 11.10.2019
«Саясий партиялар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-18185/19
Күнү: 03.09.2019
«Жеке медициналык ишмердүүлүк жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-2434/19
Күнү: 05.02.2019
«Курултайлар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-23942/17
Күнү: 06.12.2017
«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-11612/17
Күнү: 25.05.2017
«Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-8084/17
Күнү: 11.04.2017
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-17074/16
Күнү: 22.06.2016
«Жеке менчиктин кол тийбестиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-16633/16
Күнү: 20.06.2016
«Жеке менчикке кол тийбестик жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-15196/16
Күнү: 08.06.2016
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-10657/16
Күнү: 21.04.2016
«Электр энергетикасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-9855/16
Күнү: 13.04.2016
Керек-жарак кооперативи жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-17979/13
Күнү: 09.07.2013
KG сериясындагы мамлекеттик каттоодогу номердик белгилер жөнүндө
law.types.4
Каттоо номери : Номери: №24588
Күнү: 03.11.2011
Кыргыз Республикасынын Президенти жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 21097
Күнү: 29.09.2011
Реквизициялар жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №14510
Күнү: 24.06.2011