Онугуу-Прогресс

12.5
Демилге
депутатка
9.7
Жыйынга келген жок
депутатка
13
Депутат

Фракция демилгелеген мыйзам долбоорлору боюнча статистика

Фракциянын ишке келбеген депутаттары боюнча статистика

Фракциянын курамы

Аты
Статистика
Аты жана статистикасы
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
1 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
71 Демилге
8 Жыйынга келген жок
6 Демилге
48 Жыйынга келген жок
8 Демилге
12 Жыйынга келген жок
24 Демилге
6 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
20 Демилге
6 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
17 Демилге
37 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
16 Демилге
9 Жыйынга келген жок
71 Демилге
8 Жыйынга келген жок
24 Демилге
6 Жыйынга келген жок
20 Демилге
6 Жыйынга келген жок
17 Демилге
37 Жыйынга келген жок
16 Демилге
9 Жыйынга келген жок
8 Демилге
12 Жыйынга келген жок
6 Демилге
48 Жыйынга келген жок
1 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
6 Демилге
48 Жыйынга келген жок
17 Демилге
37 Жыйынга келген жок
8 Демилге
12 Жыйынга келген жок
16 Демилге
9 Жыйынга келген жок
71 Демилге
8 Жыйынга келген жок
24 Демилге
6 Жыйынга келген жок
20 Демилге
6 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
1 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок
0 Демилге
0 Жыйынга келген жок

Демилгелер

«Манас жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-10120/20
Күнү: 15.06.2020
«Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
law.types.4
Каттоо номери : Номери: 6-9135/20
Күнү: 04.06.2020
«Баалоо ишмердиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
1-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-7576/20
Күнү: 13.05.2020
«Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-21178/19
Күнү: 11.10.2019
«Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
2-окуу
Каттоо номери : Номери: 6-12058/19
Күнү: 27.05.2019
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 6-17074/16
Күнү: 22.06.2016
«Жеке менчиктин кол тийбестиги жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-16633/16
Күнү: 20.06.2016
«Жеке менчикке кол тийбестик жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Жаңы
Каттоо номери : Номери: 6-15196/16
Күнү: 08.06.2016
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-10657/16
Күнү: 21.04.2016
«Электр энергетикасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору
Кабыл алынган жок
Каттоо номери : Номери: 6-9855/16
Күнү: 13.04.2016
Автомобиль транспорту жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 16633
Күнү: 21.06.2012
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 10316
Күнү: 17.05.2011
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө
Кабыл алынды
Каттоо номери : Номери: 8338
Күнү: 22.04.2011
Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин ишке киргизүү жөнүндө
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №12180
Күнү: 22.09.2009
Кыргыз Республикасынын турак-жай кодекси
Жаңы
Каттоо номери : Номери: №12180
Күнү: 22.09.2009